การแนะนำโครงการสถานีฐานในร่มขนาดเล็ก

สถานีฐานภายในอาคารขนาดเล็ก: การออกแบบโมดูลาร์ที่บูรณาการในระดับสูงเพื่อการย่อขนาดและการจัดส่งสถานีฐานขนาดเล็กที่รวดเร็ว

RHUB (หน่วยรวมความถี่วิทยุ) + pRRU (pico RRU Miniature RRU)

- สถาปัตยกรรมแบบมัลติคอร์ ปิดโหลดเบา ประสิทธิภาพสูง
- การกระจายความร้อนตามธรรมชาติที่เบาและมีเสียงรบกวนต่ำ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 1200W/2200W+ แหล่งจ่ายไฟสำรอง: 200W

- โมดูล DC: การย่อขนาดและประสิทธิภาพสูง
- PSiP: แอปพลิเคชันและการรวมระบบที่เรียบง่าย

แหล่งจ่ายไฟสำรอง: 100W+ แหล่งจ่ายไฟระดับอุดมศึกษา (PSiP): 3A/6A


เวลาโพสต์: 11 ต.ค.-2023